De verschillen tussen een tandarts en een kaakchirurg

In Nederland is het normaal om jaarlijks de tandarts zo’n twee keer te bezoeken, ofwel 

één keer in het halfjaar. Tijdens deze tandartsbezoeken wordt je gebit volledig gecontroleerd op hygiëne, gaatjes en verzorging. Tegenwoordig kan deze controle ook gedaan worden door de welbekende mondhygiëniste aangezien deze hiervoor opgeleid zijn. Bij deze controle wordt er naast het controleren zelf ook gekeken naar het eventuele trekken van kiezen, tanden of het plaatsen van een beugel. Vaak wordt je voor het trekken van je verstandskiezen doorgestuurd naar een kaakchirurg. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een tandarts en een kaakchirurg? De verschillen kun je hieronder lezen.

De taken van een tandarts op een rijtje gezet

Wanneer een tandart zijn opleiding Tandheelkunde afgerond heeft, kan hij of zij meteen in de praktijk aan de slag. Tijdens zijn werk heeft een tandarts een aantal belangrijke kerntaken. Een paar voorbeelden van deze kerntaken zijn het plaatsen van verdoving in de mond en het vullen van gaatjes in de mond. Daarbij moet een tandarts ook in staat zijn om bepaalde bruggen en kronen te kunnen plaatsen in het gebit van zijn of haar patiënt. Het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen is ook een kerntaak van een tandarts. Bovendien heeft een tandarts ook de bevoegdheid om bepaalde medicijnen voor te schrijven zonder daar toestemming voor te krijgen van een gespecialiseerde dokter of huisarts.

Wat doet een kaakchirurg precies en hoe voert hij dit uit?

Hoewel een tandarts, zoals hierboven vernoemd staat, de bevoegdheid heeft om tanden en verstandskiezen te trekken, kan het voorkomen dat je hiervoor alsnog doorgestuurd wordt naar een kaakchirurg. Een kaakchirurg is eigenlijk een moeilijk woord voor een medisch specialist die opgeleid is om specialistische handelingen te doen en te verrichten bij patiënten. Een kaakchirurg zal het meest te maken krijgen met vervelende gebitselementen die verwijderd moeten worden. Daarnaast wordt de behandeling van letsel ook vaak uitgevoerd door een kaakchirurg aangezien een kaakchirurg een artsdiploma heeft. De meeste behandelingen die door een kaakchirurg uitgevoerd worden, worden vergoed door verzekeringen. Dit geldt natuurlijk wel alleen voor noodzakelijke behandelingen en niet voor plastische chirurgie.

Verschillen tussen een kaakchirurg en een tandarts

Het eerste belangrijke verschil tussen een tandarts en een kaakchirurg is dus het feit dat een kaakchirurg beschikt over een artsdiploma, terwijl een tandarts dit diploma niet heeft en ook niet hoeft te hebben. Daarnaast word je vaak doorverwezen naar een kaakchirurg terwijl je bij een tandarts juist zelf een afspraak kunt maken. Een kaakchirurg wordt namelijk ingezet voor ernstige behandelingen die vaak als eerste opgemerkt worden door de tandarts en ook als eerste worden bekeken door een tandarts. Voor controles ben je dus aan het juiste adres bij jouw tandarts. Als tijdens je controle toch blijkt dat iets niet helemaal klopt, wordt je doorgestuurd naar een gespecialiseerde kaakchirurg.